• cpbj

Badania i rozwój pianki metalowej

Badania i rozwój pianki metalowej
Rozwój nowych materiałów jest kluczem do innowacji technologicznych w nowej epoce, zapewniając nowy sposób ochrony środowiska i oszczędzania energii, i jest ściśle związany z gospodarką narodową i modernizacją.Spienione materiały metalowe nie tylko charakteryzują się lekkością, jaką mają zwykłe materiały porowate, ale również mają doskonałe właściwości mechaniczne i fizyczne, takie jak ciepło i elektryczność, i są łatwiejsze do regeneracji niż pianki polimerowe, co rozszerza zakres zastosowań materiałów porowatych.W ostatnich latach rozwój nowej technologii znacznie poprawił jakość spienionego metalu, a także bardzo zmieniły się warunki stosowania nowych materiałów.Ludzie zaczynają się interesować rozwojem spienionego metalu, zwłaszcza spienionego stopu aluminium.Na przykład: w branży motoryzacyjnej, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na bezpieczeństwo i ochronę środowiska, zaczęto rozważać zastosowanie metalu piankowego.
泡沫铝
1. Proces przygotowania i opracowania pianki metalowej
Proces przygotowania pianek metalowych inspirowany jest wytwarzaniem pianek polimerowych i został dopracowany ze względu na unikalne właściwości metalu.Ze względu na wewnętrzną strukturę porów pianki metalowe można podzielić na dwa typy: porowate i zamkniętokomórkowe.Metody przygotowania można podsumować w następujący sposób:
Pianka metalowa dzieli się na:
  • Pianka metalowa o zamkniętych komórkach dzieli się na metodę spieniania stopionego, metodę spieniania proszkowego, metodę dodawania pustej kuli i metodę napylania.
  • Metal piankowy przelotowy dzieli się na metodę odlewania przeciekowego, metodę odlewania metodą traconego wosku, metodę spiekania i metodę metalizacji.
2. Właściwości spienionego metalu
Pianki metalowe wykazują ciekawe właściwości ze względu na swoją porowatą strukturę, syntetyzującą właściwości metalu bazowego i jego strukturę.
Jako materiał konstrukcyjny, właściwości mechaniczne pianki metalowej zależą głównie od jej gęstości oraz właściwości metalu nieszlachetnego.Na przykład pianka metalowa o dużej gęstości ma również wysoką wytrzymałość na ściskanie, a pianka metalowa o wysokiej wytrzymałości matrycy ma również wysoką wytrzymałość na ściskanie.
Jako materiał funkcjonalny ma różne właściwości fizyczne, takie jak pochłanianie dźwięku, filtracja, izolacja cieplna, zmniejszanie palności, redukcja drgań, tłumienie, pochłanianie energii uderzenia i ekranowanie elektromagnetyczne.
Wśród nich najbardziej zbadanym i szeroko stosowanym jest pochłanianie energii pianki metalowej.
3. Zastosowanie spienionego metalu
Zastosowanie zależy od wydajności, a doskonałe właściwości spienionego metalu determinują jego szeroki zakres zastosowań.
Obecnie w Japonii wykorzystuje się niektóre właściwości spienionego metalu.Na przykład, właściwości dźwiękochłonne pianki aluminiowej są wykorzystywane w pomieszczeniach energetycznych pociągów widokowych Hokkaido i urządzeniach redukujących hałas w fabrykach, siedzenia pociągów JR Shinkansen wykorzystują kompozytową strukturę pianki aluminiowej, a unikalne właściwości dekoracyjne powierzchnie piankowe są również stosowane w budynkach.Przemysł.
Pianki metalowe o otwartych porach są stosowane jako materiały filtracyjne, wymienniki ciepła, filtry i nośniki katalizatorów, a także są stosowane jako materiały elektrodowe.
泡沫铝透光应用

Czas publikacji: 29 marca-2022